ვეფხისტყაოსანი. ძირითადი მოტივები. ნაწილი პირველი - ოთარ ქვრივიშვილი (6)


Share with friends